Χρηματοοικονομικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Λογιστικό γραφείο Economists Co
ECONOMISTS Co

Χρηματοοικονομικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Συμβουλές μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης.
  • Επενδυτικά, αναπτυξιακά προγράμματα μέσω δικτύου συνεργατών.
  • Υπολογισμός παρούσας και μελλοντικής αξίας επενδύσεων.
  • Αξία εξαγοράς-πώλησης επιχειρήσεων.