Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Λογιστικό γραφείο Economists Co
ECONOMISTS Co

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει πλήθος Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών, πάντα με συνέπεια και εξειδίκευση σε κάθε περίπτωση.

  • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
  • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
  • Ενημέρωση κώδικα και παραβάσεων
  • Ενημέρωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων προϋπολογιστικών και απολογιστικών