Εργατικά

Λογιστικό γραφείο Economists Co
ECONOMISTS Co

Εργατικά

Εργατικά

  • Πλήρως μηχανογραφημένος υπολογισμός Μισθοδοσίας, εισφορών και πληρωτέων ποσών
  • Διαχείριση προσλήψεων-αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
  • Πλήρης ανάλυση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο και κέντρο κόστους
  • Συμβουλευτκή σε εργασιακά, εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
  • Υποστήριξη και αντιμετώπιση σε διενέργεια εργατικών ελέγχων.