Φορολογικός Σχεδιασμός

Λογιστικό γραφείο Economists Co
ECONOMISTS Co

Φορολογικός Σχεδιασμός

Ολοκληρωμένος Φορολογικός σχεδιασμός.

  • Σύνταξη – Υποβολή δηλώσεων Νομικών κα Φυσικών προσώπων.
  • Φοροτεχνικές συμβουλές – σχεδιασμός κάλυψης τεκμηρίων
  • Σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών εντύπων.